Отримання паспорта Польщі через прохання президента

Отримання паспорта Польщі через прохання президента

Потрібен Польський паспорт, але Польська мова поки не вивчена? Ваш вибір – громадянство в Польщі через президента!

Представлена нижче інформація стосується персон, які бажають отримати європейський паспорт і громадянство Польщі через президента даної республіки, направивши главі держави відповідне прохання після періоду натуралізації.

Рішення глави держави оскарженню не підлягає. Важливо максимально коректно подавати прохання, доповнюючи заявку супровідними документами і користуючись консалтинговою підтримкою досвідченого експерта в сфері юриспруденції та міграційного законодавства.

Вимоги до одержуючих друге громадянство Польщі через президента

Нормативно-правова база:

Закон від 2 квітня 2009 «Про громадянство» (Законодавчий Вісник 2020, поз. 347).
Розпорядження глави держави від 7 серпня 2012 стосовно зразка форми заявки на громадянство Польщі через президента, вимог щодо доданих фотографій, зразків довідки про надання статусу громадянина РП, повідомлення про відмову в наданні подібного статусу (Законодавчий Вісник 2012, поз. 927).

Умови, які слід виконувати претенденту:

 • Глава держави надає статус громадянина / відмовляє в наданні подібного статусу у формі постанови.
 • Подібні постанови носять дискреційний характер, не потребують обґрунтування, не підлягають оскарженню.
 • У питаннях, що стосуються присвоєння громадянства Польщі через президента, норми адміністративно-процесуального кодексу не застосовні, виключаючи положення, що стосуються доставки кореспонденції.
 • Кандидат подає заявку на присвоєння громадянства Польщі через президента особисто/поштою, доповнюючи офіційно завіреним підписом через місцевого воєводи / консула.
 • Перебуваючи на польській території на підставі візи / безвізового режиму, претендент має право подати заяву лише через консула за місцем постійного проживання.
 • Термін дії резидентської карти (карта побиту / karta pobytu) / (закордонного) паспорта / іншого ідентифікаційного документа, що допускає перебування на території РП, на момент подачі заявки щодо присвоєння громадянства Польщі через президента не може перевищувати 6 міс.
 • Претенденту слід зберігати діючий закордонний паспорт / інший ідентифікаційний документ, що допускає перебування на польській території, і діючу резидентську карту протягом усього періоду розгляду заяви в президентській канцелярії РП.
 • Слід забезпечити однаковість даних, що містяться в польських записах про сімейний стан, карті побиту, (закордонному) паспорті. Слід забезпечити однаковість даних в записах цивільного стану РП.
 • Документація, складена з використанням іноземної мови, подається, доповнювана польським перекладом, підготовленим / завіреним присяжним перекладачем / консулом РП. Список присяжних перекладачів доступний на сайті Мін’юсту РП.
 • Претендентам, які не володіють розмовною польською мовою рівні, достатньому для нормального спілкування, слід з’явитися на подачу заяви про надання громадянства Польщі через президента з присяжним перекладачем РП.
 • Заяву щодо видачі громадянства Польщі через президента тільки для неповнолітнього сина(дочки) належить супроводити підписами батьків. Дитині, яка досягла 16-річного віку, належить надати згоду на отримання громадянства Польщі через президента.
 • Подані документи не повертаються.
 • Володар Карти поляка (Karta Polaka) зобов’язаний повернути документ органу, що видав після отримання документа, що підтверджує отримання статусу громадянина РП. Термін дії карти поляка закінчується в силу закону в день видачі документа, що підтверджує отримання громадянства Польщі через президента.
 • Заявка спочатку надходить на розгляд голові Міністерства внутрішніх справ. Перед її передачею в президентську канцелярію міністру належить запросити у начальника поліції, начальника управління внутрішньої безпеки і, при необхідності, керівників інших органів влади інформацію по кандидату і підготувати висновок з даного приводу. Претендент отримає відмову в разі визнання джерелом загрози громадському порядку / безпеки приймаючої держави.

Ценз осілості

Конкретних вимог до одержувачів громадянства Польщі через президента, що відрізняють даний маршрут до паспорта РП за допомогою натуралізації від інших, немає. Іноземець має право претендувати на отримання громадянства Польщі через президента у разі відповідності критеріям одного з наступних пунктів:

 • Проживання на території РП довше 3-річного терміну в якості постійного резидента / статусу довгострокового резидента Європейського Союзу, наявність стабільного і постійного джерела доходу, володіння квартирою / будинком на території приймаючої країни (допускається оренда житла).
 • Проживання на території приймаючої країни на законних підставах зі статусом тимчасового резидента (ВНП) довше 10-річного терміну і наявність права на постійне резидентство (ПМЖ). Додатково: наявність стабільного і постійного джерела доходу, володіння квартирою / будинком на території приймаючої країни (допускається оренда житла).
 • Проживання на території приймаючої юрисдикції довше 2-річного терміну в якості постійного резидента і перебування в шлюбі з поляком/полячкою довше 3-річного терміну.
 • Проживання на польській території довше 2-річного періоду в статусі постійного резидента і відсутність статусу громадянина іншої країни.
 • Проживання на території РП довше 2-річного періоду в якості біженця.
 • Проживання на території приймаючої держави довше 2-річного терміну в статусі репатріанта.
 • Заявки на другий паспорт і громадянство Польщі через президента для неповнолітніх дітей дозволяється подавати разом з батьківськими.

Документи на отримання паспорта та громадянства Польщі через президента

Копії актів цивільного стану, видані польським РАГСом на підставі польських записів актів цивільного стану РП, належить представляти в оригіналі, інші документи — у вигляді завірених копій. Копія завіряється одним з таких способів:

 • Польським нотаріусом (тобто нотаріусом згідно з вимогами місцевих нормативних положень про нотаріат);
 • Консулом країни за межами РП;
 • Співробітником Департаменту громадянства і репатріації безкоштовно в ході підготовки до подачі заяви на громадянство Польщі через президента (в цьому випадку претендент надає ксерокопію, зроблену самостійно, і демонструє оригінал документа для перевірки).

Документи на громадянство Польщі через президента для дорослого

Готуючись отримати громадянство Польщі через президента, претендент надає:

 • Заява на ім’я Президента РП, складена розбірливо польською мовою, на офіційно встановленому бланку (1 шт.) (бланк можна запросити у консультантів InternationalWealth);
 • Біометричне фото, тобто кольорове фото (1 шт.) розмірами 4,5 см х 3,5 см. не старше 6 міс. Претендент зображений на світлому тлі. Чітко видно очі і обличчя, а також область тіла від верхівки до плечей. Робити фото слід без головного убору і темних окулярів, дивлячись прямо перед собою відкритими очима. Допускаються непокрите волосся. Рот слід закрити;
 • Скорочена / повна виписка з свідоцтва про народження, видана польським РАГСом на підставі актів цивільного стану РП, що містить ім’я та прізвище, дату і місце народження, ім’я батька, а також ім’я матері і дівоче прізвище (якщо застосовується);
 • Скорочена / повна виписка з свідоцтва про шлюб не старше 3 місяців, видана польським РАГСом на підставі актів цивільного стану РП, за умови перебування в шлюбі (на момент подачі заявки на громадянство Польщі через президента / раніше). Якщо шлюб розривається в результаті розлучення, необхідно додати копію свідоцтва про шлюб зі згадкою про розлучення. Якщо шлюб розірвано в результаті смерті чоловіка, пред’являється копія свідоцтва про шлюб з відміткою про даний факт (якщо застосовується);
 • Сторінка чинного закордонного паспорта з особистими даними або іншого засвідчує особу іноземного документа, що підтверджує цивільну приналежність претендента;
 • Діюча карта побиту / свідоцтво про реєстрацію резидентства громадянина Євросоюзу, видане польським воєводством за місцем реєстрації. При наявності карти побиту / довідки про реєстрацію резидентства громадянина Євросоюзу, виданої главою воєводства, відмінного від воєводства, в якому подається заявка на отримання паспорта та громадянства Польщі через президента, необхідно попередньо обміняти подібний документ на карту побиту / довідку, видану главою відповідного воєводства за місцем подачі заявки на статус громадянина;
 • Офіційні документи, які виступають підставою для перебування претендента на території РП;
 • Завірена копія сторінки чинного закордонного паспорта / іншого засвідчує особу документа дружини( а), що підтверджує цивільну приналежність дружини(а);
 • Письмова заява дружини (а) про згоду надати копію чинного документа, що посвідчує особу, для процедури надання громадянства Польщі через президента;
 • Документи, що підтверджують поточні джерела доходу претендента. Наприклад, чинне свідоцтво про зайнятість і заробіток, трудові договори, тривалі контракти, контракти на разове виконання конкретних робіт/надання послуг, довідка з муніципального управління про володіння фермою із зазначенням її розміру в гектарах, документи, що підтверджують ведення бізнесу і т. д.;
 • Документи, що підтверджують професійні / академічні досягнення претендента. Наприклад, вчені ступені, звання, творчі роботи, нагороди, відомості про реалізовані проекти і т. д.;
 • Документи, що підтверджують (відображають) політичну і громадську діяльність претендента;
 • Документи батьків і далеких родичів по висхідній лінії за умови, що подібні батьки/родичі володіли польськими паспортами/володіють ними в даний момент (якщо застосовується);
 • Документи, що підтверджують наявність у претендента статусу громадянина РП в минулому і втрату його із зазначенням дати отримання статусу іноземного громадянина (якщо застосовується);
 • Додаткові документи, які претендент бажає додати до заявки (наприклад, рекомендаційні листи, думки і т.д.).

Вказуючи певні дані / інформацію в заяві на отримання громадянства Польщі через президента, слід надати документацію, що підтверджує подібні дані/ інформацію. Не потрібно тільки докази адреси проживання кандидата, інформації про знання польської мови та подачі заяви на отримання громадянства Польщі через президента в минулому.

При заповненні заяви про надання громадянства Польщі через президента претенденту слід використовувати особисті дані, які вказані у виписках із записів про сімейний стан, що видаються РАГСом РП.

Документ на громадянство Польщі через президента для дитини

Якщо претендент, здійснюючи батьківські права відносно неповнолітнього сина (дочки), бажає включити цю дитини в заяву на отримання громадянства Польщі через президента, слід додатково додати:

 • Дитяче біометричне фото;
 • Скорочена / повна виписка з свідоцтва про народження сина( дочки), видана польським РАГСом на підставі записів актів цивільного стану, що містить ім’я та прізвище дитини, дату і місце народження, ім’я батька, а також ім’я матері і дівоче прізвище;
 • Сторінка чинного закордонного паспорта сина (дочки) з особистими даними;
 • Діюча карта побиту дитини, якщо син (дочка) постійно проживає на території РП;
 • Офіційні документи, які виступають підставою для перебування сина (дочки) на польській території;
 • Додаткові документи про дитину, які основний заявник бажає додати до заяви (наприклад, рекомендації, шкільні звіти, дипломи і т. д.);
 • Декларація другого з батьків про згоду на надання синові (доньці) громадянства Польщі через президента. Подібну декларацію приймають: воєвода, який видав батькові діючу карту побиту / свідоцтво про реєстрацію за місцем проживання громадянина Євросоюзу (якщо батько проживає на території РП) або польський консул, якщо батько постійно проживає за кордоном / перебуває на території РП на підставі візи / безвізового режиму / знаходиться в процесі легалізації. Якщо декларація була подана іншому воєводі / консулу, відповідну інформацію слід вказати в заявці. Батько, який подає декларацію особисто, долучає завірені фотокопії карти побиту / свідоцтва про реєстрацію до матеріалів справи.
 • Декларація сина (дочки) у віці 16+ щодо згоди отримати громадянство Польщі через президента. Декларацію приймають: воєвода, який видав дитині діючу карту побиту / свідоцтво про реєстрацію за місцем проживання громадянина Євросоюзу ( якщо батько проживає на польській території) або польський консул, якщо син(дочка) постійно проживає за кордоном / перебуває на польській території на підставі візи / безвізового режиму / перебуває в процесі легалізації. Якщо декларація була подана іншому воєводі / консулу, відповідну інформацію слід вказати в заявці. Дитина, яка подає декларацію особисто, долучає завірені фотокопії карти побиту / свідоцтва про реєстрацію до матеріалів справи, а також діючий документ, що засвідчує особу і статус громадянина (наприклад, закордонний паспорт).

Якщо претендент на громадянство Польщі через президента здійснює батьківські права над неповнолітньою дитиною, що володіє статусом польського громадянина, додатково додається:

 • Скорочена або повна виписка з свідоцтва про народження сина(дочки);
 • Сторінка чинного польського паспорта з особистими даними дитини / посвідчення особи, що підтверджує його особу і статус громадянина, за умови, що зазначені документи видані на сина (дочку).

Якщо претендент на громадянство Польщі через президента здійснює батьківські права над неповнолітньою дитиною, яка не володіє статусом польського громадянина, і не бажає включити дитину в заявку, додатково додається:

 • Виписка з свідоцтва про народження дитини (в даному випадку Свідоцтво не обов’язково повинно видаватися польським РАГСом);
 • Сторінка чинного закордонного паспорта сина (дочки) з особистими даними / посвідчення особи / будь-який інший документ, що підтверджує особу і цивільну приналежність дитини.

Законні представники, які здійснюють батьківські права щодо неповнолітньої дитини та бажають подати заяву на отримання громадянства Польщі через президента тільки для самої дитини, надають:

 • Заява на ім’я президента РП, розбірливо складена польською мовою, на офіційно встановленій формі і підписана обома батьками (1 шт.);
 • Біометричне фото сина( дочки), тобто кольорове фото (1 шт.) розмірами 4,5 см х 3,5 см. не старше 6 міс. Дитина відображена на світлому тлі. Чітко видно очі і обличчя, а також область тіла від верхівки до плечей. Робити фото слід без головного убору і темних окулярів, дивлячись прямо перед собою відкритими очима. Допускаються непокриті волосся. Рот слід закрити;
 • Скорочена / повна виписка з свідоцтва про народження сина (дочки), виданого польським РАГСом на підставі польських актів цивільного стану, що містить ім’я та прізвище дитини, дату і місце народження, ім’я + прізвище батька, ім’я + прізвище матері;
 • Сторінка чинного закордонного паспорта дитини з особистими даними;
 • Діюча карта побиту дитини, видана воєводою за місцем подачі заявки на громадянство Польщі через президента;
 • Офіційні документи, які виступають підставою для перебування дитини на польській території;
 • Сторінки діючих паспортів / посвідчень особи батьків дитини з особистими даними, що засвідчують цивільну приналежність;
 • Додаткові документи дитини. Наприклад, діючі шкільні посвідчення особи, шкільні атестати про проходження обов’язкової освіти, дипломи і т. д.;
 • Додаткові документи батьків дитини, що додаються за бажанням;
 • Заява дитини (для дітей віком 16+), що виражає згоду на отримання громадянства Польщі через президента, подається особисто у відповідне воєводство.

Якщо претендент на громадянство Польщі через президента є законним опікуном неповнолітньої дитини, встановленим судом, і бажає подати заяву про надання дитині статусу польського громадянина, додаються наступні документи:

 • Заява на ім’я президента РП, складена розбірливо польською мовою, на формулярі за офіційно встановленим зразком (1 шт.);
 • Рішення опікунського суду про встановлення опіки та призначення претендента законним опікуном дитини;
 • Постанова опікунського суду про згоду на запит законного опікуна президенту РП Про надання дитині статусу польського громадянина;
 • Біометричне фото дитини, тобто кольорове фото (1 шт.) розмірами 4,5 см х 3,5 см. не старше 6 міс. Дитина відображена на світлому тлі. Чітко видно очі і обличчя, а також область тіла від верхівки до плечей. Робити фото слід без головного убору і темних окулярів, дивлячись прямо перед собою відкритими очима. Допускаються непокриті волосся. Рот слід закрити;
 • Скорочена / повна виписка з свідоцтва про народження дитини, виданого польським РАГСом на підставі польських актів цивільного стану, що містить ім’я та прізвище дитини, дату і місце народження, ім’я + прізвище батька , ім’я + прізвище матері;
 • Сторінка чинного закордонного паспорта дитини з особистими даними;
 • Діюча карта побиту дитини, видана воєводою за місцем подачі заявки на громадянство Польщі через президента;
 • Офіційні документи, які виступають підставою для перебування дитини на польській території;
 • Сторінка діючого паспорта претендента ( батька) з особистими даними / посвідчення особи, що засвідчує цивільну приналежність;
 • Додаткові документи дитини. Наприклад, діючі шкільні посвідчення особи, шкільні атестати про проходження обов’язкової освіти, дипломи і т. д.;
 • Додаткові документи претендента( батька), що додаються за бажанням;
 • Заява дитини (для дітей віком 16+), що виражає згоду на отримання громадянства Польщі через президента, подається особисто у відповідне воєводство.

Найважливішими документами, на думку експертів, є обґрунтування + біографія, оскільки показують корисність іноземця приймаючій країні. Але підготовці іншої супровідної документації також слід приділяти підвищену увагу.

Вартість державних зборів при отриманні громадянства Польщі через президента

Претенденту слід врахувати наступні вимоги стосовно офіційних зборів:

 • Заява про надання громадянства Польщі президенту не обкладається гербовим збором.
 • Буде потрібно заплатити 17 злотих за довіреність, якщо претендент діє через повіреного, і його чоловік(а), родич по висхідній/низхідній лінії/брат/сестра не є повіреним. Спорідненість підтверджується документами, доданими до заяви.

Куди подати заявку на видачу громадянства Польщі через президента?

Подача заяви на отримання громадянства Польщі через президента допускається в наступних місцях:

 • Відділ громадянства та репатріації управління воєводства за місцем реєстрації – тільки за попереднім записом на певний день і час через Інтернет-календар. Інтернет-календар дозволяє вам встановити дату протягом наступних 7 днів.
 • РАЦС (Департамент у справах іноземців) воєводства за місцем реєстрації. Заява, подана в ЗАГС, має містити офіційно завірений підпис (тобто підтверджений польським нотаріусом). Документи, представлені в ЗАГС, не перевіряються і не підтверджуються на відповідність оригіналу;
 • Центр (пункт) обслуговування клієнтів Управління воєводства за місцем реєстрації. Заява повинна містити офіційно завірений підпис (тобто підтверджений польським нотаріусом). Документи, представлені в Центр обслуговування клієнтів, не перевіряються і не підтверджуються на відповідність оригіналу.
 • Поштою на адресу відділу громадянства та репатріації при управлінні воєводства за місцем реєстрації. Заява, відправлена поштою, повинна містити офіційно завірений підпис (тобто підтверджений польським нотаріусом). Документи слід завірити як вірні копії оригіналу із залученням польського нотаріуса / консула.

Як довго чекати рішення щодо заявки на громадянство Польщі через президента?

Заява про надання громадянства Польщі через президента подається міністру внутрішніх справ і адміністрації або безпосередньо в президентську канцелярію РП з укладенням воєводи за місцем реєстрації і повним комплектом документів.

Висновок складається, коли до заявки додаються всі необхідні документи. При наявності формальних недоліків, неповному комплекті супровідної документації, воєводство вимагає виправити недоліки протягом 30 діб з дати отримання запиту. Після закінчення даного терміну заявка не розглядається.

Експертна підтримка претендентів на громадянство Польщі через президента

Подача заяви на громадянство Польщі через президента – єдиний спосіб отримати Польський паспорт без знання мови даної країни. Президентська Постанова за заявкою є остаточною, не підлягає оскарженню.

Відсоток відмов великий, оскільки найчастіше подаються заяви без належного обґрунтування отримання громадянства Польщі через президента. Підвищити шанс успіху дозволить персоналізована консультація та підтримка експерта.

Значним плюсом виступає проживання на польській території, ведення бізнесу в даній країні, інвестування в місцеву економіку, участь в діяльності різних польських організацій. Без подібної активності отримати позитивне президентське рішення за запитом досить складно.

Оцініть статтю
Додати коментар